Veranderen begint met LEF

Erika Boekhoorn & Mariska Hijdendaal

Inhoudsopgave


Voorwoord door Maria der Weduwe

Inleidend routeplan

         Waarom hebben we dit boek geschreven?

         Hoe hebben we dit boek geschreven?

         Veranderen begint met LEF

         De opzet van dit boek

         Wat levert het lezen van dit boek op?

Waarom dit boek voor jou is geschreven


DEEL 1 DE THEORIE

1. Het waarom van procesgericht werken

         1.1 Waar doe je het voor?

2. Blauwdruk denken

         2.1 Wat is blauwdruk denken?

         2.2 Communicatie bij blauwdruk denken

         2.3 Inhoudsgericht werken

         2.4 Blauwdruk denken in de praktijk

         2.5 Tot slot

3. Procesgericht werken

         3.1 Wat is procesgericht werken

         3.2 Communicatie bij procesgericht werken

         3.3 Wie zitten er aan tafel en waarom?

         3.4 Procesgericht werken in de praktijk

         3.5 Tot slot


4. Organisatieculturen

         4.1 Typerende organisatieculturen

         4.2 Hoe ontstaat cultuur

         4.3 Een passende cultuur

         4.4 Tot slot


DEEL 2 DE PRAKTIJK

5. Veranderen naar procesgericht werken

         5.1 Het model van inspraak & betrokkenheid

         5.2 Fase 1: Blauwdruk denken

         5.3 Fase 2: Tussenfase

         5.4 Fase 3: Procesgericht werken

         5.5 Tot slot

6. Hoe ga je samen aan de slag?

         6.1 In de praktijk

         6.2 Succesfactoren voor verandering

         6.3 Hoe doorloop je een verandertraject?

         6.4 Aandachtspunten

         6.5 Valkuilen

         6.6 Hulpmiddelen

         6.7 Tot slot

Conclusie

         Wat levert procesgericht werken op?

Afsluitende woorden van de schrijvers