Veranderen begint met LEF

Erika Boekhoorn & Mariska Hijdendaal

Erika Boekhoorn ERIKA BOEKHOORN

Erika Boekhoorn heeft een sterke innerlijke motivatie om mensen in organisaties in beweging te krijgen. Zij leeft op in prestatiegerichte situaties of door uitdagende opdrachten. Ze is ruimdenkend en open in haar ideeën, uitspraken en handelingen.

Als medewerker én OR-lid is zij vindingrijk en flexibel waardoor zij buiten de kaders kan gaan om haar eigen pad te bewandelen. 
Met deze ervaring kan zij zich in haar dagelijks werk bezighouden met klantleiderschap.
De stem van de klant aan tafel brengen bij veranderprocessen.

Mijn visie: Ieder mens heeft een stem, elke stem is het waard gehoord te worden.

 LinkedIn

 MARISKA HIJDENDAAL

Mariska Hijdendaal heeft een toegankelijk en empathisch karakter. Zij is in staat om het beste in anderen te zien. Als medewerker én OR-lid is zij een goede luisteraar die liever een constructief advies geeft dan dat ze anderen haar eigen waarde en ideeën wilt opleggen.

Zij hecht veel waarde aan het opbouwen enonderhouden van relaties. Ze is actief met dingen bezig en loyaal naar anderen toe. Ze is geduldig, kalm en beheerst en altijd bereid om anderen te helpen. Deze vaardigheden past zij toe in haar dagelijks werk als functioneel beheerder.

Mijn visie: als je snel wilt gaan, ga alleen, als je ver wilt komen, ga samen

 LinkedIn